KOMUNALNI SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE

Čiščenje gradskog i drugog komunalnog otpada predstavlja sve važniju i nužniju meru u borbi za čistiju životnu sredinu.

Zbog relativno velikih investicionih ulaganja i troškova koje prečiščivači iziskuju, nastojimo da te troškove smanjimo, a posebnu pažnju da posvetimo energetskom bilansu.

Zato čiščenje ovakvog otpada stalno usavršavamo:

  • odredjivanjem osnovnih parametara rada prečiščivača još u fazi projektovanja na pilotskim spravama za testiranje
  • razvojem vlastite laboratorije za pračenje več izgradjenih i uredjivanje novoizgradjenih prečiščivača, kao i za pračenje rada pilotskih sprava
  • uvodjenjem novih i usavršenih tehnologija i postupaka aerobnog čiščenja i novih anaerobnih postupaka biološkog čiščenja, te njihovim kombinovanjem za tečne otpatke
  • uvodjenjem aerobne termofilne stabilizacije blata
  • usavršavanjem postupaka dehidracije i sušenja blata
  • školovanjem zaposlenih na radu s prečiščivačima.

 

 
Image 1Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana