TEHNIČKO SAVETOVANJE I PROCENJIVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Pri koncipiranju novih vodovodnih sistema ili spasavanju postoječih upotrebljavamo matematičke modele koji, uz adekvatno pripremljenu bazu podataka, daju vrlo verodostojne rezultate. U toj oblasti Hidroinženiring ima dugogodišnje i bogato iskustvo. Pošto smo preuzeli brigu o vodovodnom sistemu (naravno, uz punu podršku i saradnju nadležnih komunalnih ustanova), problemi su se smanjili na minimum.

  • tehhnološke razvojne zadatke u oblasti: čiščenja svih vrsta otpadnih voda, recikliranja i razvoja specifičnih sistema upravljanja vodnim resursima
  • koncipiranje kompletnih savremenih sistema i programa obrade svih vrsta otpadaka, od izvorišta njihovog nastanka do optimalnog finalnog obezbedjenja
  • studije o izvodljivosti i predinvesticioni programi obrade otpadaka na nadregionalnom, regionalnom i lokalnom nivou
  • studije o izvodljivosti i predinvesticioni programi obrade otpadnih voda i otpadaka iz proizvodnog sektor.

Idejno-tehnički koncepti, projektna dokumentacija i inženjering za izgradnju objekata i mašina za obradu otpadaka, a posebno:

  • ehnničko-tehnološki sistemi za obradu tvrdih otpadaka iz naselja u okviru regionalnih centara
  • projektna rešenja stabilizacije, dehidracije i sušenja blata iz sekundarnog i tercijarnog čiščenja komunalnih otpadnih voda
  • specifični tehnički sistemi u okviru termičke obrade tvrdih otpadaka iz naselja: obrada, materijalna upotreba i finalno obezbedjenje ostataka pri termičkoj obradi; optimalno upravljanje vodnim resursima; logistika transporta otpadaka
  • ehničko-tehnološki sistemi uvodjenja postupaka materijalne/energetske upotrebe otpadaka iz proizvodnog sektora u kombinaciji sa rekonstrukcijom deponija
  • anacijski programi za zaštitu životne sredine i integrisanje mera za celovito smanjenje štetnih uticaja u proizvodne tehnologije
  • avetovanje pri uspostavljanju sistema za upravljanje okruženjem u skladu sa ISO 14001.
 
Image 1Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana