KOMUNALNA I INDUSTRIJSKA KANALIZACIJA

U našem okruženju nastaje više vrsta otpadnih voda koje kanalizacijom pokušavamo da usmerimo do recipienata. Otpadne vode su:

  • meteorne (kiša, sneg)
  • komunalne (domačinstva, hoteli, škole itd)
  • industrijske (tehnološki otpaci iz fabrika, zanatlijskih radionica itd)
  • poljoprivredne otpadne vode (farme svinja, goveda itd)
  • posebne (iz otpada, nuklearnih centrala itd).

Kanalizacijski sistemi za odvodjenje komunalnih i industrijskih otpadnih voda mogu biti različiti. Uz pomoč matematičkih modela naši stručnjaci prave nacrte svih vrsta kanalizacijskih sistema. Sličnim metodama uredjujemo i saniramo i postoječe kanalizacijske sisteme, koji zbog širenja urbanističkih površina ne mogu više adekvatno da vrše svoju funkciju. U mnogim slučajevima Hidroinženiring preuzima - uz saradnju sa upravom kanalizacije - stalnu stručnu brigu o radu celokupnog kanalskog sistema naselja ili industrijskog kompleksa.

Deo potrebnih analiza kvaliteta otpadne vode Hidroinženiring obavlja u svojoj laboratoriji.

 

 
Image 1Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana