SERTIFIKATI

Beohidro doo je implementirao i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom i upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Beohidro doo je implementirao i primenjuje sistem zaštite na radu i bezbednosti radnog mesta u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

 
 
  Pogledajte ili preuzmite sertifikat ISO 9001
   
 
  Pogledajte ili preuzmite sertifikat ISO 14001
   
 
  Pogledajte ili preuzmite sertifikat OHSAS 45001
   
 
 
 pocetna strana