SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

Pri koncipiranju novih vodovodnih sistema ili spasavanju postoječih upotrebljavamo matematičke modele koji, uz adekvatno pripremljenu bazu podataka, daju vrlo verodostojne rezultate. U toj oblasti Hidroinženiring ima dugogodišnje i bogato iskustvo. Pošto smo preuzeli brigu o vodovodnom sistemu (naravno, uz punu podršku i saradnju nadležnih komunalnih ustanova), problemi su se smanjili na minimum.

Pri traženju novih izvora vode saradjujemo sa hidrogeolozima, a pri uzimanju uzoraka sa odgovarajučim ustanovama za higijenu. Na žalost, sve češče se ne mogu nači čisti izvori. U tim slučajevima je potrebno izgraditi prečiščivače, koji su u vodovodnim sistemima najskuplji objekti. Pri njihovom projektovanju upotrebljavamo skoro isključivo domaču opremu i nastojimo da što ekonomičnije i na što manjoj površini postignemo optimalne efekte čiščenja, a s tim i olakšamo upravljanje i održavanje.

 

 
Image 1Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana