LABORATORIJSKA DELATNOST

Laboratorijska delatnost obuhvata pripremu tehnoloških voda i vode za piče, čiščenje tehnoloških i komunalnih voda, kao i radni monitoring. Laboratorija je dobila i ovlaštenje Ministarstva za zaštitu životne sredine za izvodjenje prvih merenja i radnog monitoringa, kao i za izradu izveštaja o prvim merenjima i radnom monitoringu u okviru zakonskih odredbi. Tokom 1997. godine je laboratorija ušla u postupak za dobijanje atesta za eksperimantalne laboratorije u skladu sa standardima SISTEN 45000.

PREDINVESTICIONA DELATNOST

 • snimanje stanja (popis industrije, osnovna analiza zagadjivača, radni monitoring)
 • laboratorijska fizikalno-hemijska analiza
 • laboratorijski eksperimenti
 • polu-industrijski eksperimenti
 • pripremanje tehnoloških rešenja

  ISTRAŽIVAČKA I RAZVOJNA DELATNOST

 • uvodjenje i standardizacija analitičkih postupaka
 • laboratorijska i polu-industrijska istraživačka delatnost u saradnji sa drugim stručnim institucijama

  INVESTICIONA DELATNOST

 • izrada tehnoloških projekata
 • izvodjenje tehnološke kontrole, pokretanje i uvodjenje mehanizama, izrada uputstava za rad, osposobljavanje kadrova za upravljanje prečiščivačima, stručna kontrola rada sistema za prečiščavanje
 • kontrola i pračenje rada sistema za prečiščavanje

 

 
 Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana